ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: II
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 18.10.2005
Sayın Devlet Bahçeli'nin "Son Gelişmeler Işığında Türkiye'nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Temel Yaklaşım Biçimimiz ve Görüşlerimiz" başlıklı, Temmuz 2002 tarihli ve güncellenmemiş kitabı[*], Parti'nin AB üyeliği konusundaki resmi görüşlerini bir numaralı yetkili ve sorumlunun kendi kaleminden takdim etmesi ve ayrıca bu babda tek eser olması bakımından kritiğimiz için temel referans ve nirengi olacaktır.
 
İmdi; ilk olarak, metinde "onurlu üyelik" teriminin, tesbit edebildiğim kadarıyla, beş yerde zikredilmekte olduğunu belirterek başlayalım:
 
"Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesinin samimi ve haysiyetli bir iş birliği süreciyle gerçekleşmesi ve Türkiye'nin onurlu bir üye olarak Avrupa Birliği içinde hak ettiği yeri alması, MHP'nin AB yaklaşımının temelini oluşturmaktadır." [s.10].../ "Ancak, Türkiye'nin gücüne ve imkanlarına güvenmeyenlerin, ülkemizin Avrupa Birliğine eşit ve onurlu bir üyeliğini öngörmesi ve temin etmesi mümkün değildir." [s.108].../ "Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kabul edilebilir ve gerçekçi tek bir yol bulunmaktadır. Bu yol da, üyelik sürecinin hakkaniyetli ve onurlu bir ilişki zemininde ilerlemesi ve sonuca varmasıdır." [s.115].../ "Bunun için diyoruz ki, "ya kaos ya üyelik", "ya cehennem ya Avrupa Birliği" gibi dayatmalar çözüm değildir. Çözüm olmadığı gibi, ahlaki ve gerçekçi bir bakış açısı da değildir. Doğru ve sağlıklı yol bellidir: Bu da, ancak adil, onurlu ve samimi iş birliği zemininde gelişecek bir müzakere sürecidir." [s.131]. "Türkiye, Avrupa Birliğine onurlu bir üye olacaktır." [s.143].
 
İkinci olarak belirtilmesi elzem olan husus, Parti'nin AB üyeliği konusundaki resmi tezinin sloganı ve belkemiği olan "onur" kelimesinin hiçbir yerde teknik bir seviyede açıklanmamış olduğudur; ancak, "Türkiye milli ve manevi değerlerini koruyarak, dini ve kültürel kimliği ile Avrupa Birliğine üye olacaktır." [s.143] şeklindeki müphem ve muğlak cümleden istihraç edilebildiği kadarıyla, Avrupa Birliği üyesi olacak bir Türkiye'nin Türklerinin milli ve manevi değerlerinin ve dini ve kültürel kimliğinin korunması şartı ile yetinilmesi, "onur" kavramından neyin anlatılmak istendiğini ifade eder gibidir. Fakat işbu "milli ve manevi değerler ve dini ve kültürel kimlik" yanında "bağımsızlık" vurgusu ve mesela, açıkça "Türkiye, hür ve müstakil bir devlet olarak AB üyesi olacaktır" şeklinde net ve bariz, her türlü şekk ü şüpheden ari bir manifesto göze çarpmakta değildir. Sadece, "Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kabul edilebilir ve gerçekçi tek bir yol bulunmaktadır. Bu yol da, üyelik sürecinin hakkaniyetli ve onurlu bir ilişki zemininde ilerlemesi ve sonuca varmasıdır." dendikten hemen sonra eklenen "Bunun dışındaki herhangi bir yol, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, tek yanlı bir bağımlılık ve sonu belirsiz bir macera olarak kabul edilmektedir." [s.115-116]şeklindeki, yine müphem ve muğlak olmaktan kurtulamayan ifadeden, Sayın Bahçeli'nin, Birlik içerisinde "karşılıklı bağımlılık"a bir itirazının olmadığı ve "mutlak bağımsız bir Türkiye"yi savunmadığı veya bunu metne - hem de en üst seviyede vurgulu olması gerektiği halde bir kere dahi - koymayı unuttuğu sonucu kendiliğinden çıkmaktadır diyebiliriz.
 
Eğer MHP'nin, AB üyeliği konusunda diğer partilere nisbetle mümeyyiz farkını teşkil eden - veya, nedense, hiç telaffuz edilmediği 2 Ekim 2005 tarihli Başkent Ankara mitingine dek etmiş olan - "onur" ve "onurlu üyelik" bu ise, doğrusu, her partinin görüşünün de "onurlu üyelik"ten başka bir şey olmadığının kabul ve teslim edilmesi gerektir; kim var ki "onursuz üyelik" diye bir tez savunan ve kim var ki "milli ve manevi değerlerin ve dini ve kültürel kimliğin korunması" bahis mevzu olunca, en azından, açıkça aksini ileri süren?    
 
Bunların irdelemesini bilahare yapacağımız için şimdilik üzerinde fazla durmadan, akademik bir terbiyeden gelen bir kişi için böyle boşlukların affedilemez hatalar olduğunu söylemekle iktifa ederek, şuna geçelim: Sayın Bahçeli'nin, MHP'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği konusunda te'lif ettiği bu eserden, Parti'nin resmi görüşünün, bir "Avrupa Birliği Üyeliği Müdafaanamesi" olduğu sonucuna varmak kaçınılmaz olmaktadır.
 
[*] MHP'nin WEB sitesinden serbest olarak okuyucuya sunulan PDF formatındaki bu kitabın internet adresi (URL) şöyle: [http://www.mhp.org.tr/dokumanlar/kitap/turkiyeab.pdf]. Arzu eden okuyucularıma, eklediğim bibliyografik künye sayfasıyla birlikte gönderebilirim.
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 205,58 KB ]
BU DİZİDEKİ YAZILAR
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: I
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: II
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: III
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: IV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: V
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VI
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VIII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: IX
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: X
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XI
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XIII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XIV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: Netice-i Kelam-I
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: Netice-i Kelam-II
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim