ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Dün Barbarlar ve Roma, Bugün İspanikler ve Amerika (mı?)
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 21.05.2006
Tarih'te bir kere olmuş olan bir kere daha olabilir mi? Neden olmasın? Madem ki bir kere de olsa vuku' bulmuştur, demek ki bir kere daha vuku' bulabilir; buna "imkan" diyoruz. Bu dünya bir imkanlar alanıdır ve dünyanın kendisi dahi bir imkandır. Gazzali'nin buyurduğu veçhiyle, "imkanda olmayan oluşta olmaz"; yani mefhum-u muhalifinden hareketle, "imkanda olan oluşta olur". Şu halde: Bir kere meydana gelmiş olan, ona oluşa gelme imkanı veren her ne ise bir kere daha verirse yine meydana gelir. Vakıa tarihte hiçbir vakit birşey aynıyla tekrarlanmaz; ama bu olaylar (hadiseler) seviyesinde böyledir, olgular (vakıalar) seviyesinde değil. İşte tarih bunun için bir ibretler kitabıdır ve yine bunun için, tarihten ibret almayanların kendileri  tarihe ibret olarak kaydolurlar. Nitekim, şimdi Amerika'nın başına sarılan İspanik derdi de aynen böyle: Nasıl ki Roma binbeşyüz sene kadar mukaddem "Barbar" muhacirler ile içten sarsıntı aldı ise, şimdi de Amerika İspanyol kökenli muhacirler, yani İspanikler ile aynı sarsıntıyı yaşıyor: İspanikler, diğer muhacirlerden farklı olarak, büyük kısmı itibariyle asimile olmuyor ve Mülk'ün tapusuna el uzatıyor, diğer bir deyişle, artık kendilerinde bu gücü görebiliyorlar.  
 
Niçin? Şundan ki:
 
  • Bir etnisitenin nüfusu "eşik değer" olan %10'a ulaşırsa, bu bir "sorun" demektir; İspaniklerin yekun nüfusu ise, bu sınırı aşmış bulunuyor; Temmuz 2003 verilerine göre 40 milyonluk bir nüfusları var ve bu da %13.7'ye tekabül ediyor. Bu sayı sürekli olarak da artıyor; yapılan gelecek projeksiyonlarına göre, 2050'de toplam nüfusları 103 milyona ve nisbetleri %24'e ulaşmış olacak. 2003 sayısının %67'si Meksikalı İspaniklerden oluşurken, %14%'ü Merkezi (Orta) ve Güney Amerika kökenli, %9'u Porto Rikolu, %4'ü Kübalı ve %7'si de diğer İspanik kökenlilerden mürekkep. Her ne kadar geldikleri ülkeler farklı da olsa, hepsinde ortak olan, "Amerikalı" olmak değil, "İspanik" olmak bilinci. Yani bir bakıma ABD, farklı kökenlerden gelen İspanikleri birleştirerek Pan-İspanizm'e hizmet etmiş olmaktadır.
 
  • Bir etnisite, şayet ülke sathına dağılmayıp da muayyen coğrafi mekanlarda lokalize ve konsantre olmaya başlarsa bu da bir "sorun"dur; hem de nasıl! Nitekim, "Kurucu Babalar dağılımın asimilasyon için gerekli olduğunu düşünmüştü ve tarihte bu model geçerli oldu; günümüzde de Hispanik göçmenler dışındaki birçok göçmen grubu için aynı durum söz konusudur" diyen Huntington bu "tehlikeli gelişme"yi şöyle açıklamaya devam etmektedir: "Hispanikler ise bölgesel olarak yoğunlaşma eğilimi göstermektedir; Meksikalılar Güney California'da, Kübalılar Miami'de, Dominiklilerle Porto Rikolular New York'ta (Porto Rikolular teknik anlamda göçmen sayılmıyor)." [Biz Kimiz., s.226 v.dv.] ... Uzun-uzun iktibas yapacak yerim yok; kısası şu: Bilhassa Amerika'nın Güney ve Güney-Doğu mıntıkaları sür'atle, şiddetle ve dehşetle İspanikleşiyor! Okullarda sınıfların ekseriyetini İspanyol kökenli ve İngilizce değil İspanyolca konuşan çocuklar oluşturuyor, evlerde, sokaklarda, heryerde İspanyolca konuşuluyor v.s...
 
Aşağıdaki haritaya bir göz atmak dahi çok önemli fikirler vermeye yetecektir (koyu bölgeler İspanik nüfusun yoğun olduğu yerlerdir).
 
Acaba, "dün Barbarlar ve Roma, bugün İspanikler ve Amerika" desek mi? Bence o kadar değil, veya henüz değil; kim bilir?
 
 
Kaynaklar:
 
I: Yukarıdaki nüfus değerleri için, bkz.: 1: "Hispanic Americans By the Numbers", From the U.S. Census Bureau., URL: [http://www.factmonster.com/spot/hhmcensus1.html]; 2: Doğrudan Amerikan Nüfus Dairesi'nin (U.S. Census Bureau) resmi web sitesinden alınan sayılar: U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration., U.S. Census Bureau., "The Hispanic Population in the United States: March 2002"., Issued June 2003., Current Population Reports By Roberto R. Ramirez and G. Patricia de la Cruz., p.1, URL: [http://www.census.gov/prod/ 2003pubs/p20-545.pdf];
 
II: Harita için, bkz. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration., U.S. Census Bureau., The Hispanic Population., Census 2000 Brief., p.6., URL: [http://www.census.gov/prod/ 2001pubs/ c2kbr01-3.pdf]
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 234,24 KB ]
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim