ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Hükumet, PKK'ya Karşı Yok Edici Harekata Hemen Geçsin: II
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 26.07.2006
Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Sayın Hanefi Bostan'ın yayınladığı "Hükumet, PKK'ya Karşı Yok Edici Harekata Hemen Geçsin" başlıklı bildirinin ikinci ve son bölümünü takdim ediyorum:
 
- Ancak, hain örgütün bir müddetten beridir en yakın dış destekçiliği rolüne soyunan ülke, ABD olmuş bulunmaktadır. Bilhassa 1991 tarihli ilk Körfez Savaşı ile kendisini açıkça ortaya koymaya başlayan bu destek, "Irak'a özgürlük ve demokrasi ve kitlesel imha silahlarına ve uluslararası terörizme karşı savaş" şeklinde inandırıcılıktan uzak sahte bir gerekçe arkasına sığınılarak yürütülen 2003 tarihli ve Irak'ın işgali ile sonuçlanan ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra PKK'ya verilen bu destek, Türkiye'ye karşı kaba ve küstah bir politika olarak git-gide yükselmektedir. Nitekim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin mücadelesi sonucunda silinme çizgisine kadar gerileyen PKK, Irak'ın işgalinden bu yana, Kuzey Irak'ta kendisine sağlanan üs kurma, eğitim ve finansman gibi yardım ve destekler sayesinde yeniden dirilmeye ve hain eylemlerine aynı şiddetle dönmeye başlamıştır. Bu noktada sözde "dost ve müttefik" görünen, bu sahte etiketi her fırsatta destekleyen ve kanlı örgütü guya terör örgütü olarak kabul ettiğini açıklayan ABD'nin, ülkemizin meşru müdafaa hakkı gereği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın kökünü kazımak için Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona girişme teşebbüsüne şiddetle karşı çıkması ve hatta tehditkar kaba ifadeler kullanması, Türk halkının tamamı tarafından PKK'ya verilen açık destek olarak kabul edilmekte ve nefretle karşılanmaktadır.
 
- Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin cesaretlendirici,basiretsiz, sığ politikalarına gelince: Detayını bu bildiriye dahil etmeyi düşünmediğimiz bu konuda özetle söylenecek olursa, ilk hatalı politika, üç buçuk yıllık üç buçuk ortaklı koalisyon hükümetinin, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan hakkında bağımsız mahkemenin vermiş olduğu idam mahkumiyetinin infazını sürüncemede bırakarak imkansızlaştırması olmuş; bunu, AKP'nin ardarda kurmuş olduğu iki hükümetin, adeta PKK'nın taleplerini siyasallaştırmaya yönelik, Türkiye'yi eyaletleştirerek federasyonun önünü açacak olan Kamu Yönetimi Kanun Tasarısı'nı gündemde tutmak, bu ülkenin bütün yurttaşlarının ortak hukuki kimliği olan Türk kimliğini tartışma konusu yapmak, yerel dillerde TV yayınları başlatmak ve yaygınlaştırmak gibi girişimleri izlemiştir. Hükümet'in, son günlerde tekrar tırmanışa geçen ve ardarda verdiğimiz şehitlerinizle bağrımızı yakan PKK'nın alçak saldırıları karşısındaki tutumu da yetersizdir ve hem bu vahşet örgütünü hem de onun şu andaki en büyük destekçisi ABD'yi daha da yüreklendirmekte, Türkiye'mizi, değil ki dünyada ve değil ki bölgede, kendi topraklarında bile etkinliği olmayan bir "sıfır güç" konumuna düşürmektedir.
 
Bu bakımdan, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak, yetmiş milyon Türk halkının ve yasal olarak temsil ettiğimiz yüz binlerin adına, Türk milletinden almış olduğu kendisini temsil etme ve yönetme yetkisinin hakkını vererek, PKK adlı bu cinayet ve hıyanet örgütüne karşı, temsil etmekte olduğu ve kendisine hesap vereceği asil ve necip milletimize yaraşır bir vakar ve ciddiyet ile hareket etmesini; bu millete ve bu devlete kılıç çekenin kılıçla düşürüleceğini bütün dünyaya göstermesini ihtar ettiğimiz gibi, bu cümleden olarak, sınır ötesi operasyon yapılması gerekiyorsa, bunun meşru müdafaa hakkımızın gereği olduğunu unutmayarak, hiç tereddüt etmeden, her türlü hazırlığını yapmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a girerek PKK'nın kökünü kazıması konusunda siyasi iradesini ortaya koymasını ve bu hususta yetmiş milyon yurttaşın noksansız desteğinin arkasında bulunduğunu da ihtar ederiz.
 
Ve yine Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak, yetmiş milyon Türk halkının ve yasal olarak temsil ettiğimiz yüz binlerin adına ihtar ederiz ki, bugüne kadar takip edilen pasif politikanın aynen devam ettirilmesinin hasıl edeceği zararlar bir yandan ülkemizi daha da büyük sorunlarla karşı karşıya getireceği gibi, bu liyakatsizlik ve yetersizlik aynı zamanda Hükümet'in siyasi kariyerinin de sonunun başlangıcını oluşturacaktır.
NOT:
Bu dosya Yeniçağ'ın matbu metninde "Hemen Yok Edici Harekat: II" başlığı ile yayınlanmıştır.
BU DİZİDEKİ YAZILAR
Hükumet, PKK'ya Karşı Yok Edici Harekata Hemen Geçsin: I
Hükumet, PKK'ya Karşı Yok Edici Harekata Hemen Geçsin: II
Copyright ©2006-2018, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim