ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Türkiye-AB Münâsebetlerinde Tehlikeli Gelişmeler
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 13.04.2008 Pazar
Dâhilî siyâset gündemine gırtlağımıza kadar saplandığımızdan hâriçte nelerin olup bittiğine pek dikkat etmiyoruz – hakîkat hâlde, dâhildekilerin de ekseriyetini boş gözlerle seyrediyoruz, aslında. Dünya yeni ve çok tehlikeli, Joseph Stiglitz'e göre 1929 buhrânından sonraki en büyük krize doğru dolu dizgin giderken, Amerika bir yandan Irak'ta iyice kalıcı olmanın yollarını arıyor, diğer yandan da bu belâdan nasıl kurtulacağını düşünüyor vesâire.... Bu arada asıl mühim gelişme Avrupa Birliği'nde oluyor; daha doğrusu Türkiye-Avrupa Birliği münâsebetlerinde; yâni bizim için hem dâhilî hem de hâricî mes'ele demek olan Türkiye-Avrupa Birliği münâsebetlerinde. İmdi, ilki şu ki, Avrupa Adâlet Dîvânı'nın PKK'nın mürâcaatını kabûl etmesi başlı başına bir olaydır; çünkü bir terör örgütü hukuk tarafından muhâtap alınmıştır. AB yetkililerinin hâlâ PKK'ya terör örgütü demeyi sürdürmeleri inandırıcı bulunabilir mi? Bekleyiniz; alışacaksınız – Fransa'nın Ermeni kanununa alışmadık mı? İkincisi ise daha da mühim, ve en fenâsı da şu ki, pek kimse farketmiyor: Bir müddettir soğumaya yüz tutan Türkiye-Avrupa Birliği münâsebetleri, tek taraflı olarak yeniden ve hızla, risk sınırına varacak derecede ısınmaya başladı. Hâlbuki çok değil daha bir aydan kısa bir müddet evvel, bu münâsebetler, AB misyonerlerinin uykularını kaçıracak derecede tatsızlaşmış bulunmakta iken, halk tabanında ise AB'den yüz çevirenlerin nisbeti ciddî bir artış grafiği çizmeğe başlamıştı. 
 
Şimdi önce bu yazıda, bu misyonerlerin neşir organlarından bir derginin bundan üç ay evveline âit bir haberini yorumsuz aktaralım, yârın devam ederiz [Kriter, Sayı: 19, Ocak 2008., s.30: "Türk halkının AB üyeliğine desteği %49'a düştü"]:
 
 
Eurobarometre'nin son araştırmasına göre, Türkiye'de AB üyeliğine destek verenlerin oranı, son bir yılda yüzde 54'ten yüzde 49'a geriledi.
 
AB vatandaşlarının %58'inin, Birlik üyesi olmaktan memnun olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, AB üye­liğine en fazla destek veren ülke, % 82'lik bir oran ile Lüksemburg. Bu ülkeyi, %79 ile Hollanda, % 74 ile Bel­çika ve İrlanda, % 71 ile Polonya ve Romanya izliyor.
 
AB üyeliğinden duyulan memnuniyetin en düşük olduğu ülke ise İngiltere. İngilizlerin sadece %34'ü, Birlik üye­liğini destekliyor. İngiltere'yi, %37 oranında bir destek ile Letonya, %38 ile Avusturya, %40 ile Macaristan ve GKRY, %45 ile Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Bu ülkelerdeki destek oranlan, AB ortalamasının oldukça altında seyrediyor.
 
Aday ülkeler arasında ise, henüz katılım müzakerele­rine başlamamış olan Makedonya, AB üyeliğini en faz­la isteyen ülke. Makedonya'da halkın desteği %76 gibi oldukça yüksek bir orana sahip. Bu ülkeyi halen üyelik müzakerelerini yürütmekte olan Türkiye %49 ve Hırva­tistan % 35 izliyor.
 
İlkbahar'da yapılan anket sonuçları ile karşılaştırıl­dığında, bazı üye ülkelerde destek oranının arttığı görülüyor. En çarpıcı artış oranları %8 ile Fransa ve Lüksemburg'da, %7 ile Yunanistan'da gözleniyor. Aday ülkelere bakıldığında ise, Türkiye'de destek oranının %5 gerilerken, Hırvatistan'da % 6 arttığı belirleniyor.
 
AB Üyeliğinin Yarar Getireceğini Düşünen Türklerin Oranı %53
 
Ülkelerinin AB üyeliğinden fayda gördüğünü düşünen­lerin oranı ise, Birlik genelinde % 58 iken, aksini düşü­nenlerin oranı %29'da kalıyor. En fazla fayda gördüğüne inananlar arasında İrlanda %87 ile birinci, Polonya %83 ile ikinci, Litvanya %81 ile üçüncü sırada yer alıyor. En az fayda gördüğünü düşünenlerde ise İngiltere ve GKRY %37 ile ilk sırayı paylaşıyor. Aday ülkelere bakıldığın­da ise Türkiye'de, üyeliğin yarar getireceğini düşünen­lerin oranı %53'e (bir önceki dönemde %62) düşerken, Hırvatistan'da % 47'ye (bir önceki dönemde %43) çıktığı saptanıyor.
     
AB kurumlarına güven konusunda ise, üye ve aday ül­keler ile Türkiye arasında çarpıcı farklar görünüyor. AB üyesi ülkelerin ortalamasına bakıldığında en fazla güven duyulan kurumun, Avrupa Parlamentosu ol­duğu görülüyor. Ulusal hükümetlere ve ulusal parla­mentolara duyulan güven ise daha düşük. Hırvatistan ve Makedonya'da da benzer bir durum gözlenirken, Türkiye'de ulusal hükümet ve meclise güven, AB ku­rumlarına duyulan güvenin neredeyse 3 katına çıkıyor.
 
Kurumlara Duyulan Güven (%)
 
 
 
Avrupa Komisyonu
Avrupa Parlamentosu
AB Kurumları
Ulusal Hükümet
Ulusal Parlamento
 
AB 27
50
55
48
34
35
 
Türkiye
17
20
25
63
64
 
Hırvatistan
39
40
32
20
20
 
Makedonya
53
57
63
36
23
 
 
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 183,83 KB ]
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim