ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

AB Sevdâsına Neler Oluyor?
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 25.05.2008 Pazar
Radikal'in ücretsiz ilâvesi Kriter'de, yılbaşından az sonra yayınlanan "Sayılarla AB: Türk halkının AB üyeliğine desteği %49'a düştü" başlıklı haber çok mühim şeyler söylüyor [Sayı: 19, Ocak 2008, s.30]. Bugün bu köşede, AB'deki yakın gelişmelerle ilgili olarak Eurobarometer isimli Avrupa Komisyonu'nun resmî araştırma kurumunundan alınan bu haberi aynen aktaracak ve bilâhare devam edeceğiz:
 
Eurobarometre'nin son araştırmasına göre, Türkiye'de AB üyeliğine destek verenlerin oranı, son bir yılda yüzde 54'ten yüzde 49'a geriledi.
 
AB vatandaşlarının %58'inin, Birlik üyesi olmaktan memnun olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, AB üye­liğine en fazla destek veren ülke, % 82'lik bir oran ile Lüksemburg. Bu ülkeyi, %79 ile Hollanda, % 74 ile Bel­çika ve İrlanda, % 71 ile Polonya ve Romanya izliyor.
 
AB üyeliğinden duyulan memnuniyetin en düşük olduğu ülke ise İngiltere. İngilizlerin sadece %34'ü, Birlik üye­liğini destekliyor. İngiltere'yi, %37 oranında bir destek ile Letonya, %38 ile Avusturya, %40 ile Macaristan ve GKRY, %45 ile Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Bu ülkelerdeki destek oranlan, AB ortalamasının oldukça altında seyrediyor.
 
Aday ülkeler arasında ise, henüz katılım müzakerele­rine başlamamış olan Makedonya, AB üyeliğini en faz­la isteyen ülke. Makedonya'da halkın desteği %76 gibi oldukça yüksek bir orana sahip. Bu ülkeyi halen üyelik müzakerelerini yürütmekte olan Türkiye %49 ve Hırva­tistan % 35 izliyor.
 
İlkbahar'da yapılan anket sonuçları ile karşılaştırıl­dığında, bazı üye ülkelerde destek oranının arttığı görülüyor. En çarpıcı artış oranları %8 ile Fransa ve Lüksemburg'da, %7 ile Yunanistan'da gözleniyor. Aday ülkelere bakıldığında ise, Türkiye'de destek oranının %5 gerilerken, Hırvatistan'da % 6 arttığı belirleniyor.
 
AB Üyeliğinin Yarar Getireceğini Düşünen Türklerin Oranı %53
 
Ülkelerinin AB üyeliğinden fayda gördüğünü düşünen­lerin oranı ise, Birlik genelinde % 58 iken, aksini düşü­nenlerin oranı %29'da kalıyor. En fazla fayda gördüğüne inananlar arasında İrlanda %87 ile birinci, Polonya %83 ile ikinci, Litvanya %81 ile üçüncü sırada yer alıyor. En az fayda gördüğünü düşünenlerde ise İngiltere ve GKRY %37 ile ilk sırayı paylaşıyor. Aday ülkelere bakıldığın­da ise Türkiye'de, üyeliğin yarar getireceğini düşünen­lerin oranı %53'e (bir önceki dönemde %62) düşerken, Hırvatistan'da % 47'ye (bir önceki dönemde %43) çıktığı saptanıyor.
 
AB kurumlarına güven konusunda ise, üye ve aday ül­keler ile Türkiye arasında çarpıcı farklar görünüyor. AB üyesi ülkelerin ortalamasına bakıldığında en fazla güven duyulan kurumun, Avrupa Parlamentosu ol­duğu görülüyor. Ulusal hükümetlere ve ulusal parla­mentolara duyulan güven ise daha düşük. Hırvatistan ve Makedonya'da da benzer bir durum gözlenirken, Türkiye'de ulusal hükümet ve meclise güven, AB ku­rumlarına duyulan güvenin neredeyse 3 katına çıkıyor.
 
Kurumlara Duyulan Güven (%)
 
 
 
 
Avrupa Komisyonu
Avrupa Parlamentosu
AB Kurumları
Ulusal Hükümet
Ulusal Parlamento
 
AB 27
50
55
48
34
35
 
Türkiye
17
20
25
63
64
 
Hırvatistan
39
40
32
20
20
 
Makedonya
53
57
63
36
23
 
 
***
 
Görüldüğü gibi, Türklerin AB tutkunluğunda ciddî bir zayıflama var; ancak, vazıyet bu kadarla da kalmıyor: Aradan geçen dört aylık müddet zarfında bu tutkunluk git-gide bir ilgisizliğe dönüşmeğe yüz tutmuş bulunuyor.
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 271,56 KB ]
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim