ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Tanrı Amerika'yı Korusun
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 14.11.2008 Cuma
Amerika'da Obama ile başlayan "yeni" dönemin ne kadar – müsbet mânâda - yeni olduğunun kıstası, fikrimce, Soğuk Savaş'ın hemen akabinde dünyayı silah zoruyla domine etmeğe kalkıştığı saldırgan politikalarını bundan böyle aynıyla devam ettirip ettirmeyeceği olsa gerektir. Yine fikrimce, şu ân îtibâriyle, vazıyette bir müphemiyet (vagueness) bulunmakta; soru(n), "tamam mı, devam mı" dilemmasına sıkıştırılamayacak kadar komplike muhakkak ki, ara çözümler daha mâkul olabilir;
 olabilir ama bütün ara çözümler de, yine muhtemeldir ki, şu veya bu şekilde, aynı noktaya gelecektir netîceten.
 
"Tamam", yâni "buraya kadar, bırakıp gidiyorum" denmesi daha zayıf bir ihtimâl gibi; çünkü bu, herşeyden evvel Amerika'nın içeride ve dışarıda prestijini darmadağın edeceği gibi, tam da bu kriz döneminde ana enerji hatlarının kontrolünün hepten elden çıkması ile sonuçlanacak olan böylesi bir kararın Amerika'nın geleceği açısından ciddî rahneler açacağı da şüphesizdir ve daha da fazlası: Böyle bir karar, Amerika'nın artık gücünün limitlerine varmış olması ve küresel çaptaki müessiriyyetinin de sonu anlamına gelmekten ma'adâ, O'nun hâsıl edeceği vakumun başka büyük güçlerle doldurulacağı anlamına da gelecektir ve bu da ağlebî ihtimâl ile Batı olmayacaktır; zîra, bilfarz, tamâmı müttefiken bir araya gelse dahi Avrupa Birliği'nin O'nun yerini alması – en azından şimdi ve yakın gelecekte – tasavvur dahi edilemez; çünkü, Amerika, Batı'nın küresel çapta son büyük militar gücü idi. Bu ise, sâdece Amerika'nın değil, O'nun şahsında, Batı'nın küresel çapta bir resesyon çağına girmesi de demek olacaktır aynı zamanda, üstelik tam da Rusya'nın yeniden güç toplamağa ve Asya'nın yükselmeğe başladığı bir devirde, bu, dünyanın sıklet merkezinin yerinden oynayarak Garp'dan Şark'a doğru kaymasının da önünü açabilecektir.
 
Ve yine bu karar, Amerika'nın, firavunların, kisrâların, sezarların, "büyük imparator" demek olan pâdişahların başpehlivanlık sâhasında başa soyunup er dilemenin altından kalkamadığının tescîli ve dünya çapındaki kredisinin de yara alması, daha ileri haddinde, her yükselen güç için mukadder olan âkıbetin O'nun da kapısına dayanması, artık, sonunun başlangıcının, küçülme ve geri çekilme vaktinin gelmesi demek olacaktır.
 
Ânî bir "tamam, buraya kadar" karârı, Amerika'nın dâhilî prestijini ve tesânüdünü sarsacaktır mukakkak ki; şundan: Amerika, vâkıa, "temel asabiye" olarak, Huntington'ın belirttiği gibi, Anglo-Sakson'dur ama topyekûn Amerikan milleti, John L. O'Sullivan'ın dediği gibi, "kökenlerini birçok diğer milletten almakta" olan ve henüz teşekkül hâlinde bulunan bir cemaattir ve her üyesinin menşe'ini bildiği bu cemaati asıl olarak ayakta tutan, O'nun kurulduğu tarihten bugüne değin hiç kaybetmeyen, hep kazanan, durmadan yükselen gücü, dünya üzerindeki îtibârı, zenginliği ve bunların netîcesi olan "Amerikan Rü'yâsı"dır; böyle bir âkıbet bu tatlı rü'yâyı bir kâbûsa tahvîl edebilir; çünkü, daha evvelce de bahsettiğim gibi, "millet" olmanın asıl kıstası kazançlarda değil kayıplarda ve fedâkarlıklarda bir araya gelmektir ve henüz bir millî felâket yaşamamış olan Amerikan cemiyeti bugüne kadar böyle bir testten geçmediği için nasıl bir aksülamelde bulunacağı da meçhûldür ki bu ise, O'nun da içinde "kader ânının kendisine gelmesini bekleyen" başka milletlerin veya millet adaylarının "şimdi tam zamânı" diyebileceği bir çözülmenin tetikçisi de olabilir.
 
Obama'nın işi zor; çünkü büyük başın derdi de büyük olur; ol sebebe binâen, Obama'nın "tamam" demesi hâlinde, Amerikalıların – ve onlardan daha da ziyâdesiyle Kürtlerin ve bilumum muhibbânı Amerika'nın - "Tanrı Amerika'yı korusun" duâsını etmelerinin vakti de gelmiş sayılır.      
 
***
 
Saygıdeğer okuyucularıma not: Şahsî web siteme bu tarihten îtibâren, büyük kısmı el yazması ve daktilo metinlerden oluşan Fizik, ve tamâmı dijital olan Felsefe ders notlarım da yerleştirilecektir. Ancak, bu maksatla "Ders Notları" başlıklı özel bir bölüm açılması ve bunun için de Site'nin konfigurasyonunun tâdili gerekeceğinden, bu bölüm açılıncaya kadar, bu ders notları, şimdilik, Yeniçağ yazılarım ile ilgileri olmadıkları hâlde, muvakkaten, "Yazı Dizileri" bölümünde "Yeniçağ" yazıları altbaşlığı ile takdîm edilecektir.
 
Bugun ise, ilk olarak "Termodinamigin İkinci Kanunu ve Entropi" isimli dijital Fizik ders notumun ikinci edisyonu yerleştirilmiş bulunmaktadır (2.5 MB).  
 
Hürmet ve muhabbetle...
 
D. H.
 
Erişim: www.durmushocaoglu.comadresinden Yazılar > Yazı Dizileri
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 148,51 KB ]
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim