ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Batı'da Kurumsallaşmış Sosyal Patolojik Davranışlar: Sapkın Şehvet, Şiddet, Kan ve Korku Kültürü
Durmuş Hocaoğlu

Türkiye Günlüğü Dergisi / Sayı: 96, Kış 2009
 
Batı'da Kurumsallaşmış Sosyal Patolojik Davranışlar:
Sapkın Şehvet, Şiddet, Kan ve Korku Kültürü
 
 
 Durmuş Hocaoğlu
 
Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767., Sayı: 96., Kış 2009., Ankara., ss.18-58
 
 
Durmuş Hocaoğlu, Türkiye Günlüğü Makale Sıra No: 22
 
Bibliyografya Künyesi:
 
· Hocaoğlu, Durmuş., "Batı'da Kurumsallaşmış Sosyal Patolojik Davranışlar: Sapkın Şehvet, Şiddet, Kan ve Korku Kültürü"., Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767., Sayı: 96., Kış 2009., Ankara., ss.18-58 (41 sayfa)., Türkiye Günlüğü Dosya Başlığı: "Krizin Öteki Yüzü: 'Millî Devlet'in Yükselişi mi??"
 
 
İstatistikî Bilgiler (Dipnotlar dâhil):
Sayfa: 41; Kelime: ...; Krk.: Boşluksuz: ....; Boşluklu: ....
 
 
 
Matbû metni tarayarak dönüştüren ve düzenleyen: Durmuş Hocaoğlu
 
Ekim 2009
 
Tarama çözünürlüğü: 1200 dpi, renkli; pdf'ye dönüştürme formatı: PhotoShop EPS, Binary, Tiff, 8 bit/pixel
 
Tavzîhat:
 
I. Bibliyografya'da (s.58b) [Üexküll, J(oseph) von., Theoretical Biology.,]şeklinde verilen kitap künyesi noksan olup tam künye şöyledir: Von Üexküll, J(oseph)., Theoretical Biology., Translated by D. L. Mackinnon, D.Sc., New York., Harcourt, Brace & Company, Inc., London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1926. II. s.47a'daki ikinci resim, matbaada sehven ters yerleştirilmiştir. III. Matbû metnin teksti henüz tam olarak kontrol edilemediğinden, "İstatistikî Bilgiler" kısmı şimdilik boş bırakılmıştır. IV. Vizüel materyaller (resim, harita, grafik) hemen tamâmı renkli olduğu hâlde, matbû metinde siyah-beyaz olarak tab' edilmiştir. Metnin matbaa pdf'si de te'min edilemediğinden, matbû metnin yüksek çözünürlükte ve renkli taranması zarûreti hâsıl olmuştur. En müsait vakitte sayfaların siyah-beyaz taranarak orijinal resimlerin jpg formatlarının eklenmesiyle yeni bir düzenlemeye gidilecektir. V. Baskıya verilen vizüel materyallerin orijinalleri makale ana metninden sonra bir "ek dosya" olarak ilâve edilmiştir. VI Ayrıca, editör tarafından metinden çıkarılan diğer vizüel materyaller de yine ikinci bir "ek dosya" olarak ilâve edilmiştir -- D.H.


 

 
Abstrakt:
 
Bu makalede, birçok kültür ve medeniyetten radikal bir şekilde farklı olarak, Batı'da, bastırılmış ve onaylanmayan değil, kişilerin cemiyet içinde saygın bir yer almasına mâni' teşkîl etmeyen, hattâ bil'akis, hayâtın normal ve tabiî bir parçası addedilen ve dahi, estetik ve virtüoz nitelikler kazandırılan, seksüel sapma, şiddet, kan ve korku gibi patolojik davranışların tarihî kökenleri konu edinilmiş olup, korku mevzûu, makalenin hacmini daha fazla kabartmamak için, kısa tutulmuş ve cinâyet mevzûu ile birleştirilmek üzere başka bir yazıya ertelenmiştir.
 
 
FİHRİST  
 
Abstrakt (s.18a)
Giriş (s.18a)
 
I. Sapkın Şehvet Kültürü: Homoseksüalite (s.20b-35a)
 
I.I. Livâta'ya (Sodomi) Medhâl (s.20b)
I.II. Livâta (Sodomi) ve Ensest (s.22a)
I.III. Beni İsrâil'de Livâta (Sodomi) ve Ensest (s.24a)
I.IV. Grek Dünyası (s.26a)
I.V. Ortaçağ'da ve Günümüzde Batı (s.31b)
I.VI. Homoseksüel Evlilik (s.34a)
 
II. Hayvan Kültürü ve Hayvânîlik Kültürü (s.35b-41b)
 
II.I. İnsanlara ve Hayvanlara Dâir (s.35b)
II.II. İnsan'dan Hayvan'a: Köpekbaşlılar (Cynocephali'ler) (s.38a)
II.III. İnsan'dan Hayvan'a: Başkalaşma (Metamorphoses): Hayvanlaşma (Therianthropy), Kurtlaşma (Lycanthropy), Kurtadam (Werewolf) (s.39a)
 
III. Şiddet ve Kan Kültürü (s.42a-50b)
 
Prolog (s.42a)
III.I. Roma'da Kan ve Şiddet Kültürü: Gladyatörlük (s.42b)
III.II. Hristiyanlık ve Kan ve Şiddet Kültürü (s.47a)
 
IV. Şiddet, Kan, Korku ve Occultism (s.51a-56b)
 
IV.I. Şiddet ve Kan'dan Korku'ya (s.51a)
IV.II. Korku'nun Menşe'i (s.53b)
IV.III. Korku'nun ve Dehşet'in San'atı (s.55a)
 
Bibliyografya (s.56a-58b)
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 9,99 MB ]
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim