ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama
26. [KİTAP] Mehmet Hocaoğlu
Abdülhamit Han'ın Muhtıraları

Oymak Yayınları., İstanbul (Tarihsiz; 1976 - D.H.)
[11,x19,5 cm; 240 sayfa; 3. hamur kâğıt, karton kapak]

Matbû metni tarayarak dönüştüren ve düzenleyen: Timur Kumbar
Redaksiyon: Durmuş Hocaoğlu
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
23.4 MB
25. [KİTAP] Durmuş Hocaoğlu
Laisizm'den Milli Sekülerizme

Durmuş Hocaoğlu., Laisizm'den Millî Sekülerizm'e, Laiklik Sorununun Felsefî Çözümlemesi.,
Selçuk Yayınları., Birinci Baskı: İstanbul, Ekim 1995.,
ISBN: 975-95466-6-3 (16x23,5 cm; XII+503: 515 sayfa; 3. hamur k.; dikişsiz, yumuşak karton kapak)
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
27.2 MB
24. [KİTAP] Nihat Keklik
Türkler ve Felsefe

Prof. Dr. Nihat Keklik.,
Türkler ve Felsefe; Türk - İslâm Felsefesi.,
Fatih Yayınevi Matbaası., İstanbul, 1986
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
13.4 MB
23. Didero
Felsefe

Tercüme: Haydar Rıfat., Şirketi Mürettibiye Matbaası., İstanbul, 1935

NOT: Künye'de "Diderot" değil de "Didero" yazışımın sebebi tercüme metne riayet etmektir. O Tarihlerde batılı isimler Türkçe imlaya göre yazılırdı; "Churchill" yerine "Çörçil" yazmak gibi.
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
11 MB
22. Emin Köktaş
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Partileri

Liberal Düşünce., Sayı: 25-26, Kış-Bahar 2002., s.89-108
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
7.03 MB
21. Deniz Altınbaş Akgül
Avrupa'nın Geleceği: ABD Federasyonu mu" (Harita Renkli)

Stratejik Analiz., Cilt 2, Sayı 24, Nisan 2002., s.6-21
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
9.06 MB
20. Ufuk Gülsoy
Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni

Simurg Yayınları., İstanbul, 2000., ISBN 975-7172-36-7., s.173-183: "Sonuç" bölümü
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
3.91 MB
19. Edward Bellamy
Milliyetçiliğin Amerika'daki Gelişimi ("Progress of Nationalism in the United States", 1892)

Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767., Sayı: 88., Bahar 2007., Ankara., ss.96-102.,
Orijinal Metin İçin Bibliyografik Künye: Bellamy, Edward, "Progress of Nationalism in the United States".,
The North American Review., Volume: 154, Issue: 427., June 1892., pp.742-753.,
Publisher: University of Northern Iowa Publication
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
757 KB
18. Edward Bellamy
Progress of Nationalism in the United States

The North American Review., Volume: 154, Issue: 427., June 1892., pp.742-753.,
URL: [http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/moa-cgi?notisid= ABQ7578-0154-91].,
Date of Retreiving: 11.05.2006
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
574 KB
17. John L. O'Sullivan
Geleceğin Büyük Milleti

"The Great Nation of Futurity", 1839
Çeviren: Deniz Akgüner., Türkiye Günlüğü., ISSN 1300-2767., Sayı: 88., Bahar 2007., Ankara., ss.92-95,
Orijinal Metin İçin Bibliyografik Künye: O'Sullivan, John L., "The Great Nation of Futurity".,
The United States Democratic Review., Volume 6, Issııe 23, Nov. 1839., pp.426-430
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.15 MB
16. John L. O'Sullivan
"The Great Nation of Futurity"

The United States Democratic Review., Volume 6, Issue 23, Nov. 1839., pp. 426-430
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
15. Fatih Ünal
Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devletine Karşı Kullanma Çabaları

Türk Yurdu., 7. Devre, Cilt 28 (60), Sayı 254 (615)., Ekim 2008., s.31-41
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
187 KB
14. Samuel P. Huntington
İspanik Meydan Okuma (The Hispanic Challenge)

Özet Tercüme (mütercim belirtilmemiştir)
Türk Yurdu., 7. Devre, Cilt 24 (56), Sayı 208 (569)., Aralık 2004., s.58-60
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.34 MB
13. Vahdettin Engin
132 Yıllık Bir Malî İstikrar Programı ve IMF

Yeni Toplum., Sayı: 1., Mayıs-Haziran 1992., İstanbul., s.122-127 (6 sayfa)
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.31 MB
12. Ali Akyıldız
Demiryolları ve Değişme (Batı Anadolu Örneği)

Yeni Toplum., Sayı: 1., Mayıs-Haziran 1992., İstanbul., s.114-121 (8 sayfa)
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
2.01 MB
11. S.Pervez Manzoor
Modernite'nin Krizi ve İslam

AyVakti., Yıl: 7, Sayı: 82-83-84; 2007, Medeniyet Özel Sayısı., İstanbul, s.355-361
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
2.13 MB
10. Ali Karaca
Türkiye'de Ermeniler İçin Yapılan Reformlar (Örtülü Bir İşgale Doğru) ve Tehcir Gerçeği (1878-1915)

T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001, Bildiriler., Üniversite Yayın No: 4305, ISBN 975-404-637-9., İstanbul, 2001., s.107-17
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
8.56 MB
9. Robert A. Dahl
21nci Asırda Siyasî Eşitlik

Robert A. Dahl, "21nci Asırda Siyasî Eşitlik"., Çevirenler: M. Kutlu, A. G. Tunalı., Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 9-10, Temmuz-Ekim 2002, Ankara., s.73-83
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.73 MB
8. Martin Wolf
Ulus-Devlet Küreselleşmeye Karşı Durabilecek mi?

Martin Wolf., "Ulus-Devlet Küreselleşmeye Karşı Durabilecek mi?"., Çeviren: Doğan Ergin., Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 5., Kasım-Aralık 2001, Ankara., s.211-220., Orijinal Metin: "Will the Nation-State Survave Globalization?"., Foreign Affairs., Volume: 80, Number:1., pp.178-190., Jan.-Feb. 2001
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.50 MB
7. Paul Hirst; Grahame Thompson
Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği

Paul Hirst; Grahame Thompson., "Küreselleşme ve Millî Devletin Geleceği"., Çeviren: A. Selçuk Can., Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 5., Kasım-Aralık 2001, Ankara., s.127-145., Orijinal Metin: "Globalization and the Future of the Nation State"., Economy and Society., Vol.: 24, Issue: 3, August 1995, pp.408-442
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
0.30 MB
6. Ayşe Almıla Gök
Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayri Müslimler: Millet Sistemi, Tarihi Gelişimi ve Milletlerarası Antlaşmalar

Ayşe Almıla Gök., "Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayri Müslimler: Millet Sistemi, Tarihi Gelişimi ve Milletlerarası Antlaşmalar"., Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 3, Temmuz-Ağustos 2001, Ankara., s.101-108
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.26 MB
5. Mustafa E. Erkal
Etniklik ve Etnik Grup Kavramları Üzerine

Mustafa E. Erkal, "Etniklik ve Etnik Grup Kavramları Üzerine"., Türkiye ve Siyaset., ISSN 1302-9851., Sayı: 3, Temmuz-Ağustos 2001, Ankara., s.33-40
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.59 MB
4. Tahsin Görgün
Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir?
Osmanlı Düşüncesi'nin Araştırılmasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar Üzerine


Türklük Araştırmaları Dergisi., Sayı: 13-14, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.,
İstanbul, Eylül 2003., ss.29-46
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.33 MB
3. Abdurrahman Uzunaslan
Antik Roma'da Gladyatör Oyunları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.,
ISSN 1300-9435.,
2005, Sayı: 12, ss.15-58
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
1.66 MB
2. Gerard Clauson
Altay Teorisinin Leksikoistatistiksel Bir Değerlendirmesi
Çeviren: İsmail Ulutaş

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.,
ISSN 1300-9435.,
2004, Sayı: 10, ss.153-174
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
0.40 MB
1. Doç. Dr. Vedat Bilgin
Yirmibirinci Yüzyılda Türk Modernleşmesinde Paradigma Değişimi

Dr. Erdinç Yazıcı (Ed.)., Yirminci Yüzyıldan Yirmi Birinci Yüzyıla Türkiye ve Dünya.,
İlke-Eren Matbaacılık ve Yayıncılık.,
ISBN 975-270-021-7.,
Ankara, 2003., s.231-254
Yazıyı PDF formatında indirmek için tıklayınız!(PDF)
2.50 MBCopyright ©2006-2024, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim