ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

[EDİTORYAL MAKALE] Tabiî ve Fıtrî Bir Ekzistans Olarak Milliyetçilik
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi /
Açıklama
 
NOT I: Bu editoryal makalenin Yeniçağ yazılarım ile ilgisi bulunmayıp, Site'de "Editoryal Makaleler" başlıklı özel bir bölüm açılıncaya kadar, geçici olarak, "Yazı Dizileri" bölümünde "Yeniçağ" yazıları altbaşlığı ile takdîm edilecektir.
 
NOT II: Makale Künyesi: Hocaoğlu, Durmuş., "Tabiî ve Fıtrî Bir Ekzistans Olarak Milliyetçilik"., Arslan, Huzeyfe Süleyman (Ed.)., Statükodan Değişime Milliyetçilik Ufku., Binyıl Yayınevi., Derleme: 1, ISBN 978-9944-0743-0-8., Ankara, Şubat 2008 içinde., s.195-309
 
NOT III: Bu makalede editör tarafından yapılan bazı hatâlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi, metnin sonuna konması gereken on sayfalık "bibliyografya"nın, benden izin alınmaksızın ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, re'sen atılmış olmasıdır. Müsamaha edilmesi mümkün olmayan bu hatâyı telâfî edebilmek için, işbu bibliyografya, kitap ebadında düzenlenerek metin sonuna eklenmiştir. Bundan mâadâ, metindeki iktibaslar, sağdan ve soldan daraltılmış marj ve ana metne göre bir punto küçük karakter ile basılması gerekirken buna da riayet edilmemiş ve yer-yer iktibaslar ile ana metnin karışmasına sebebiyet verilmemiştir. Ne yazık ki teknik olarak bu hatanın telâfî edilmesi mümkün değildir. Ayrıca, bazı paragraflar ve cümleler bozuktur. Bilhassa şu hatâ ciddiyet taşımaktadır: Sayfa 243'deki 58 numaralı dipnotta "Aşağıda görülen harita.." şeklindeki ifâde bir haritaya atıf yaptığı halde metne harita konmamıştır. Bu hatâyı giderebilmek için, bu dipnotun gerçek tam metni ve atıf yapılan harita aşağıya konmuştur. Makale basıldıktan sonra, maalesef, bugüne kadar, matbû metni baştan sona tarayarak bütün hataları tesbit edip bir doğru-yanlış cetveli tertip etmek fırsatım olmadı. Bu tarama işlemini yapabildiğim takdirde, en kısa zamanda, metnin orijinal WORD formatından dönüştürülmüş, sayfalandırma olarak matbû metin ile bire-bir özdeş PDF formatını da Site'ye ekleyeceğim.
 
D. Hocaoğlu
 
Sayfa 243'deki 58 numaralı dipnotun gerçek tam metni ve atıf yapılan harita aşağıdadır:
 
[58] Aşağıda görülen, "Avrupa'nın Bölgesel Çekirdeği" (The Regional Core of Europe) başlıklı harita, sathî bir nazarla monoblok ve masif bir bütünlük gibi görünen Avrupa'nın aslında nasıl bir "Essah Avrupa" anlamına gelecek bir çekirdeği olduğunu açıkça göstermektedir.

Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 2,72 MB ]
Copyright ©2006-2018, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim