ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

'Damarlarında Yüzde Yüz Türk Kanı Dolaşan Asil Kangal Köpeği'
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 16.06.2006
Sayın Mümtaz'er Türköne'nin geçtiğimiz hafta Zaman'da üstüste neşrettiği iki yazının[*] ciddiyetle ele alınması ve tartışmalara vesile kılınması gerekir kanaatindeyim; çünki mes'ele haddi zatında mühim: Birçok cihetten; yazının bizzat ve bizatihi kendisi dışında birçok cihetten. Birçok cihetten mühim ve bu sebeple ateşin harlandırılmasını faydalı addediyorum; ancak önce Türköne'nin bahse konu yazısındaki fikirleri muhtasar bir şekilde hulasa edelim:
 
1. Türkiye Devleti, birtakım çeteler tarafından kuşatılmıştır. 2. Bu çeteler, ülkemizin yok olmanın eşiğinde bulunduğu iddiasıyla hareket etmektedirler. 3. Yine bu çeteler, kendilerine tarihi bir temel, bir referans yaratabilmek maksadıyla Ergenekon efsanesi ile link kurarak Türkiye'nin de bir tür Ergenekon olduğu faraziyesiyle bu badireden bu milleti halas kılmak maksadıyla vazıyyetten vazife çıkararak "vaz-ı yed" etmek üzere harekete geçmektedirler; 4. Binaenaleyh, milleti bir sürü gibi telakki eden çete(ci)lerden kurtulmak üzere derakab harekete geçilmelidir; kendi ifadeleriyle: "Çeteleri devlet içinden ayıklamak ve köklerini kazımak için başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere, bütün güvenlik kurumları seferber olmalıdır. Sivil iradeyi temsil eden devlet iktidarı, milletin ve devletin bekası sorumluluğunu üstlenerek hükmünü icra edemezse, bu ülke çetelerin elinde bozuk para gibi harcanıp tüketilmeye hazır durumda demektir."
 
Sn. Türköne işbu vahim durumun tesbitinde bulunup  çaresini de vaz' ederken başka mühim mes'elerde de aydınlatıcı açıklamalarda bulunmaktadır:
 
5. Çeteciler kendilerine tarihi bir meşruiyet zemi yaratabilmek kastıyla Ergenekon efsanesiyle link kurmaya çalışmaktadırlar; fakat ne yazık ki, Ergenekon efsanesinin Türkler ile bir alakası yoktur; yani uydurmadır, çünki Türklerin değil Moğolların efsanesidir, Türklere sonradan maledilmiştir ve esasen Kürtlerin Kawa efsanesi ile de Kurt motifi dışında adeta özdeştir. 6. Çetecilerin bu cemiyete bakışı da çok aşağılayıcıdır, çünkü O'nu bir "sürü" gibi,  ancak, herhangi bir sürü olarak değil paralanacak bir sürü olarak görmektedirler. 7. Çeteciler böyledir; çünkü onlar "kurt"tur. 8. Elbette kurtturlar, çünkü kökenleri Ergenekon'dur – hani şu Moğolların Ergenekonu – ve dahi sembolleri de. 9. Halbuki, Ergenekon'un Türkler ile alakası nasıl ki bir safsata ise, kurdunki dahi öyledir; 10.  Filhakika, kurdun Türk ile bir alakasının olmadığı ilmen sabit olduğu gibi hain bir hayvan olduğu da bittecrübe sabittir ve bu sebeple, kurt hiçbir surette Türk'ün sembolü olamaz. 11. Binaenaleykezalik, Türk'ün sembolü, olsa-olsa, ancak, O'nun sürülerini koruyan başka ve çok daha asaletli bir hayvan olmaldır; hangisi diye merak etmeyiniz, Sayın Mümtaz'er Türköne, dünyada asaletin sembolü olan hayvanı Türk'e hediye ediyor: Köpek. Köpek amma, herhangi bir köpek - mesela öyle kaniş filan - değil, "damarlarında yüzde yüz Türk kanı dolaşan asil Kangal köpeği."
Şimdi bu noktada kendilerini dinleyelim:
 
"Gerçekte kurt, göçebe" otlakçı Türk topluluklarının en çok korktuğu yaratıktır. Bu kadar önemsenmesi ve tabu haline getirilmesi korkulmasındandır. Bugün Anadolu'da kurda canavar denmesinin sebebi de bu tabudur. Türk milletinin tarih boyunca en büyük dostu, sürülerini koruyan ve sonuna kadar sadık kalan köpek olmuştur. Şayet Türk milletini bir hayvanla sembolize etmek gerekirse, bu sıfata layık tek canlı, damarlarında yüzde yüz Türk kanı dolaşan asil Kangal köpeği olabilir. Malum, göçebelerin tek serveti olan sürülerin baş düşmanı kurtla baş edebilen tek köpek cinsi de Kangal'dır. Tevazuun, asaletin, cesaretin, kanaatkarlığın ve sadakatin sembolü olan ve insanla hayvan arasında yer alan bu canlı türü, Türk milletini hakkıyla temsil edebilir."
  
[*] 1: "Atabeyler ve Ergenekon"., Zaman., 04 Haziran 2006, Pazar; 2: "Türk Kanı" ve Kangal"., Zaman., 06 Haziran 2006, Salı
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 208,68 KB ]
BU DİZİDEKİ YAZILAR
'Damarlarında Yüzde Yüz Türk Kanı Dolaşan Asil Kangal Köpeği'
'Damarlarında Yüzde Yüz Türk Kanı Dolaşan Asil Kangal Köpeği'nden....
....'Damarlarında Yüzde Yüz Asil Kangal Köpeği'nin Kanı Dolaşan Türk'e
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim