ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: V
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 28.10.2005
"Avrupa ile siyasi ve ekonomik bütünleşme"; "Ekonomik, Parasal ve Siyasi Birlik", "Avrupa'nın yeniden yapılandırılması ve bütünleşmesi"... ve ilaahir... Bunlar gerçekten çok ciddi terimler; şimdiye kadar hiç kimsenin – en azından "milliyetçi" camiada - teknik seviyede ele alıp irdelemediği çok ciddi ve bir o kadar da tehlikeli ve binaenaleyh, çok yutkunarak telaffuz edilmesi gereken terimler... Şimdi, "bütün bunlar acaba ne demek ola" diyerek mes'eleye bir miktar eğilelim.
 
Bu konuda ilk önce, bundan tamı tamına dört yıl altı ay kadar önce (16-17 Mart 2001) Ankara'da Türk Ocakları ve Ankara Ticaret Odası'nın müştereken tertip ettikleri ve benim de "Avrupa Birliği Projesi ve Bağımsızlık Bilinci" başlıklı bir tebliğ ile iştirak ettiğim – Sayın Nevzat Kösoğlu'nun yaptığı kapanış konuşmasında söylediği gibi bu fakir hariç, görüş farklılıkları olmakla birlikte, deve dişi gibi "milliyetçiler" de dahil istisnasız herkesin AB Üyeliği taraftarlığı hususunda tam ve kat'i bir mutabakata vardığı – "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu"na "Avrupa Birliği Büyükelçisi" sıfatıyla katılan – ayyuka çıkan diplomatik skandalları yüzünden "sayın" sıfatına layık olmadığını düşündüğüm ­- Karen Fogg'un yapmış olduğu ve büyük alkış toplayan konuşmasına bir atıfta bulunmanın aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen – ve bence de haklı olarak - Türklerin Avrupa Birliği hakkında zihinlerinde sanal bir gerçeklik inşa etmiş oldukları kanaatıyla olsa gerek, "Avrupa Birliği'ni anlama konusunda ben bir iki tane temel noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'de daima ve özellikle altını çizmek istediğim, vurgulamak istediğim bir konu vardır; o da şudur" diyerek başladığı konuşmasında, Bayan Fogg, "Avrupa Birliği'nin ne demek olduğunu", anlama güçlüğü çeken öğrencilere hitap eden bir ilkokul öğretmeni gibi, tane-tane, şöyle izah ediyordu ["Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu"., Yayına Hazırlayan: Mustafa Kahramanyol., Dizayn, Basım: Ankara Ofset., Temmuz 2001, Ankara., s. Ankara., s.16]:
 
"Avrupa, tamamen bütünleşmek, birleşmek üzeredir. Avrupa, dağılmak sürecinde olan bir yer değildir. Avrupa Birliği, barış ve refah çerçevesi içerisinde ülkeleri bir araya getiren, görülebilmiş en heyecanlı bir projedir. Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini zedeleyici istikamette hareket etmek, Avrupa Birligi'nin temellerini teşkil eden her şeye karşı olmak anlamında anlaşılmalıdır.
 
Benim ikinci olarak belirtmek istedigim nokta, Avrupa Birliği'nin gelişmekte ve evolüsyona uğramakta olduğudur. Bu birlik, kırk sene önceki birlik değildir artık. Kırk sene önce bu birlik, aşağı yukarı, sadece ekonomik bir bütünlük idi. Halbuki bugün bu birlik, daha ziyade ve esas olarak siyasi bütünleşmeye yönelmiştir."
 
Tabiatiyle ve bittabii, Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini zedeleyici istikamette hareket etmenin, Avrupa Birligi'nin temellerini teşkil eden her şeye karşı olmak anlamında anlaşılması gerektiği şeklindeki te'minatın, diplomatik bir ifade olduğunu ve gerçekte tek başına hiçbir ciddiyeti bulunamayacağını söylemeyi bile zait ettikten sonra, asıl olarak, tek-tek maddeler halinde tadat edeceğim şu hususlara dikkat çekmeyi lüzumlu addediyorum:
      1. Avrupa, tamamen bütünleşmek, birleşmek üzeredir.
      2: Avrupa, dağılmak sürecinde olan bir yer değildir. Avrupa Birliği, barış ve refah çerçevesi içerisinde ülkeleri bir araya getiren, görülebilmiş en heyecanlı bir projedir.
      3: Avrupa Birliği, gelişmekte ve evolüsyona uğramaktadır.
      4: Avrupa Birliği, artık kırk sene önceki – yani 1960'lı yıllardaki - birlik değildir.
      5: Kırk sene önce bu birlik, aşağı yukarı, sadece "ekonomik bir bütünlük" idi.
      6: Halbuki bugün bu birlik, daha ziyade ve esas olarak "siyasi bütünleşme"ye yönelmiştir.
 
Bütün bu maddeler anlamlı bir kompozisyon halinde cem' edildiğinde, Bayan Fogg tarafından  söylenmek istenen şeyin hulasaten şu olduğunu görmekteyiz: Avrupa, elitist bir siyasi mühendislik ürünü bir proje olan Avrupa Birliği Projesi ile, ekonomik olarak başlamış olduğu bütünleşmeden, siyasi bütünleşmeye ve bütünleşme anlamında birleşmeye doğru gitmektedir. 
 
Bundan sonraki bölümlerde Siyasi Bütünleşme konusundaki görüşlerin, teorilerin kısa bir özetini dercettikten sonra bunun milliyetçi – yani tavizsiz bir hürriyet ve istiklali amentü olarak kabul eden – bir siyasi düşünce ve onun eylem hal olan milliyetçi bir siyasi hareketle nasıl kaabil-i te'lif olabileceğini irdeleyeceeğiz. Ancak, bugünlük son satırlarımız olarak şu kadarını söylemekle iktifa edelim: Buradaki asıl can alıcı nokta, Avrupa Birliği'nin "siyasi bütünleşme" hedefine müteveccih bir siyasi proje ve Ekonomik Bütünleşme ise asıl olarak o hedefe varmak için bir vasıtadır; sadece ve yalnız ve ancak bir vasıta.
Yazıyı PDF dosyası olarak indirmek için tıklayınız. [ Boyutu: 179,73 KB ]
BU DİZİDEKİ YAZILAR
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: I
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: II
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: III
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: IV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: V
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VI
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: VIII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: IX
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: X
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XI
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XIII
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XIV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: XV
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: Netice-i Kelam-I
'Onurlu AB Üyeliği' Tezinin Kritiği: Netice-i Kelam-II
Copyright ©2006-2019, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim